حداقل نمودن خاموشی های غیرقابل اجتناب پیشرو

مهندس نصرت الله کاظمی : تکرار و حتی گسترش خاموشی ها در پیک مصرف 1401 غیرقابل اجتناب است.

8 آبان 1400

مهندس نصرت الله کاظمی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق ضمن اشاره به این نکته، اذعان کرد: در تمام دنیا از وابستگی و اتکا به تأمین برق از طرق وابسته به منابع طبیعی متغیر و غیرثابت خودداری می شود، چرا که کنترل و رفتار طبیعت مستقل از اراده بشر است.

به طور کلی نیز سدها با توجیهات مدیریت منابع آب احداث می شوند و نیروگاه های برقابی به عنوان یکی از مزیت ها در طراحی و احداث سدها محسوب می شوند، لذا بهره برداری از نیروگاه های برقابی در راستای مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از سایر نیروگاه ها برنامه ریزی می شود.

وی در ادامه به وابستگی ظرفیت های تولید برق کشور به نیروگاه های برقابی اشاره کرد و گفت: در کشور ما وابستگی صنعت برق در اوج مصرف به طبیعت، ما را آسیب پذیر کرده و به همین دلیل است که باید منتظر بارش های بیشتر و یا خنکی هوا باشیم.

عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه برای جبران کسری برق در پیک مصرف سال 1401 زمان را از دست داده ایم، تصریح کرد: حتی اگر از همین امروز هم اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت تولید برق آغاز کنیم، باز هم قادر به کاهش خاموشی های تابستان 1401 نخواهیم بود.

چرا که زمان کافی را برای اجرا و به بهره برداری رساندن پروژه های نیروگاهی که قاعدتاً زمان بر و سرمایه بر هستند، تا قبل از اوج مصرف سال آتی در اختیار نداریم.

مهندس کاظمی بر حتمی بودن وقوع خاموشی ها در تابستان سال آینده تأکید کرد و افزود: به نظر می رسد باید برای جلوگیری از تکرار رویه خاموشی ها در پیک مصرف 1402 هر چه سریع تر برنامه ریزی و اقدام نماییم و این امر با شناسایی هر چه دقیق تر عوامل برهم خوردن بالانس تولید و نیاز مصرف برق و به عبارت دقیق تر عرضه و تقاضای برق امکان پذیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که در زمستان سال جاری به علت عدم انجام برخی اقداماتی که به دلایل مختلف در حوزه گاز و گازرسانی انجام نشده است با کمبود سوخت مواجه ایم و قطعاً محدودیت تأمین سوخت به نیروگاه ها تحمیل می شود، لذا برای به حداقل رساندن خاموشی و محدودیت های تأمین برق در روزهای سرد زمستان 1400 میتوان با اخذ اطلاعات و برآورد هر چه دقیق تر میزان سوخت در اختیار وزارت نیرو (نیروگاه ها) از شرکت ملی گاز ایران، توزیع سوخت مایع به نیروگاه های سیکل ترکیبی و نیروگاه هایی که در مناطق با کمبود فشار گاز در ایام سرد واقع اند و همچنین برنامه ریزی هرچه دقیق تر با کسب اطلاعات و هماهنگی با نیروگاه ها برمبنای فراهم بودن شرایط آنها به لحاظ تدارکات قطعات، لوازم یدکی، نیروی انسانی و غیره، و اجرای تعمیرات و بازدیدهای دوره ای لازم و مورد نیاز نیروگاه ها، خاموشی ها و محدودیت های روزهای سرد سال جاری را به حداقل رساند.

نظرات کاربران

ارسال پیغام